Tez No İndirme Tez Künye Durumu
385053
An integrated model for preventive maintenance and spare part inventory planning / Önleyici bakım ve yedek parça envanteri için tümleşik bir model
Yazar:PINAR KAYA
Danışman: DOÇ. DR. ZEYNEP PELİN BAYINDIR ; DOÇ. DR. İSMAİL SERDAR BAKAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Koruyucu bakım = Preventive maintenance ; Koruyucu bakım planlaması = Preventive maintenance planning
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
80 s.
Üretimde kullanılan makineler bozulabilirler. Önleyici bakımlar ile bozulma sıklıkları yönetilebilmesine rağmen, bozulmaları tamamen önlemek olanaksızdır.Firmalar bozulmalarda ve önleyici bakımlarda kullanmak için yedek parça tutmaya ihtiyaç duyarlar. Başka bir deyişle, önleyici bakım ve beklenmedik bozulmalar yedek parça envanterinin temel nedenleridir. Bu yüzden önleyici bakım ve yedek parça envanteri beraber ele alınmalıdır. Bu tez çalışmasında, önleyici bakım ve yedek parça envanteri ortak problemi bir Dinamik programlama ile modellenmiştir. Amaç belirli dönemde beklenen maliyeti en aza indirgemektir. Çok makineli üretim ortamları ve uzun periyotlu maliyet hesapları için, Dinamik programlama modelinin hesaplanması zor olduğundan, 3 sezgisel yaklaşım önerilmiştir: (i) Miyop yaklaşım, (ii) Sabit politika ve (iii) Kararlı durum yaklaşımı. Problem değişkenlerinin önerilen yaklaşımlar üzerindeki etkileri araştırılmıştır.
The machine in any production environment is subject to failure. Although the frequency of failures can be managed through preventive maintenance activities, it is impossible to get out of failures entirely. Firms need to carry spare parts inventory to cope with failure and ensure smooth operations through preventive maintenance. In other words, preventive maintenance and uncertain failures can be considered as the major reasons of spare part inventory. Therefore, planning preventive maintenance activities and managing spare part inventory should be handled together. In this study, we present a Dynamic Programming formulation of the joint problem of the preventive maintenance and spare parts inventory planning. The aim is to minimize the total expected cost over a finite planning horizon. Since the Dynamic Programming formulation is computationally intractable for long planning horizons and a system with a large number of machines, three heuristic approaches are proposed: (i) Myopic approach, (ii) Stationary policy and (iii) Steady-State approximation. Through computational analyses, effects of problem parameters on the performances of the proposed heuristics are investigated.