Tez No İndirme Tez Künye Durumu
252364
Alkylated poly(ethyleneimine) ligands in homogeneous atom transfer radical polymerization / Homojen atom transfer radikal polimerizasyonu için alkillenmiş poli(etilenimin) ligandları
Yazar:ARTUN ZORVARYAN
Danışman: PROF. DR. METİN H. ACAR
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Konu:Polimer Bilim ve Teknolojisi = Polymer Science and Technology
Dizin:Atom transfer radikal polimerleşmesi = Atom transfer radical polymerization ; Ligandlar = Ligands ; Polietilenimin = Polyethylenimine
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2008
77 s.
Bu çalışmada, iki ve dört karbon içeren alkil gruplarına sahip çokdişli yeni amin ligandları (alkillenmiş poli(etilenimin)) sentezlenmiş ve ligand olarak, CuBr (ko-katalizör), etil 2-bromopropionat ve etil 2-bromo izobutirat (başlatıcı) varlığında, stiren ve metil metakrilatın atom transfer radikal polimerizasyonu (ATRP) reaksiyonlarında kullanılmıştır. Bu ligandların değişik konsantrasyonlarının kontrollü/ yaşayan polimerizasyon üzerindeki etkileri incelenmiştir.
In this study, ethylated and butylated polydentate nitrogen ligands (alkylated poly(ethyleneimine)) are synthesized and used in atom transfer radical polymerization (ATRP) of styrene and methyl methacrylate which was carried out in the presence of CuBr as co-catalyst and ethyl 2-bromopropionate and ethyl 2-isobutyrate as initiator. The concentration effect of those two ligands is examined on living and controlled radical polymerization.