Tez No İndirme Tez Künye Durumu
221264
Güzel sanatlar eğitimi anabilim dalı müzik öğretmenliği programlarında piyano eğitimine deneysel yaklaşım / Experimental approach to the education of piano in the program of teaching music at fine arts main branch
Yazar:BARIŞ TOPTAŞ
Danışman: PROF. CEMAL YURGA
Yer Bilgisi: Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Müzik Ana Bilim Dalı
Konu:Müzik = Music
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2008
101 s.
Bu çalışma; güzel sanatlar eğitimi anabilim dalı müzik öğretmenliği programlarında piyano eğitimi alan öğrencilere Türk Müziği Armonisi ve çeşitli piyano teknikleriyle oluşturulmuş eserleri dağarına katmaları ve piyano için eser yazmak isteyen besteci adaylarına kaynak oluşturma düşüncesiyle hazırlanmıştır.``Çağdaş Türk Müziği Armonisi'' ile bestelenmiş piyano eserleri, güzel sanatlar eğitimi anabilim dalı müzik öğretmenliği programlarında piyano eğitimi alan öğrenciler tarafından çalınmaktadır. Bu sebeple, öncelikle bu çalışmanın kendisi Türk Müziğine ve piyano edebiyatına bir kaynak olması arzusu ile hazırlanmıştır.Tezin ilk yarısında Çağdaş Türk Müziği armoni bilgisine ve Çağdaş Türk Müziğinin gelişimine katkıda bulunan bestecilerimize yer verilmiş, müzik eğitimi ve piyano eğitimi hakkında açıklamalar yapılmıştır.Tezin sonunda ise, ``Türk Halk Müziği'' dağarından seçilmiş çeşitli parçalar ve özgün ezgiler Türk Müziği Armonisi ve çeşitli tekniklerle piyanoya uyarlanıp çokseslendirilerek yorumlanmıştır.
This study has been prepared for the students being educated in the programs of teaching music at fine arts main branch in order to add the works formed with various piano techniques and Turkish Musical Harmony into their repertoire, and in order to form a source for the candidates of composers who want to write musical works.The piano works composed with `Contemporary Turkish Musical Harmony? are played by the students who are taking piano education in the programs of teaching music at fine arts main branch. For this reason, this study, itself, has been prepared to be a source for piano literature and Turkish Music.In the first half of the thesis, there are explanations about education of music and piano, and our composers who contributed to the process of development of Turkish Music has been introduced besides harmonic knowledge in Turkish music.At the end of the thesis, various works and original tunes selected from ``Turkish Folk Music?? and by being adapted for piano through various techniques have been poly-vocalized.