Tez No İndirme Tez Künye Durumu
75990 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Dynamic response of fiber-reinfored cylindrical composites / Elyaf takviyeli silindirik kompozitlerin dinamik davranışı
Yazar:MOHAMED GHAİTH
Danışman: PROF. DR. DOĞAN TURHAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mühendislik Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Mühendislik Bilimleri = Engineering Sciences
Dizin:Dinamik davranış = Dynamic behavior ; Elyaf = Fibre ; Kompozit malzemeler = Composite materials
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
1998
133 s.
oz ELYAF TAKVİYELİ SİLİNDİRİK KOMPOZİTLERİN DİNAMİK DAVRANIŞI Ghaith, Mohamed Yüksek Lisans, Mühendislik Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi : Prof.Dr.Doğan Turhan Ocak 1998, 115 sayfa Elyaf sargılı kompozit silindirlerin dinamik davranışı incelenmektedir. Kompozit ortam genel ortotrop, homojen ve doğrusal elastik tabakalardan oluşmaktadır. Kompozit ortamın tabakaları dairesel silindiriktir. Kompozit cisim içi boş dairesel silindirik olup radyal doğrultuda sonlu kalınlıkta ve eksenel doğrultuda sonsuza uzanmaktadır., tç yüzeyinde düzgün, zamana bağlı olarak VIdeğişen bir basınca maruz kompozit cismin dinamik davranışı incelenmektedir. İzotrop olmayan elastisite teorisinin davranışı tanımlayan denklemleri her bir tabakaya uygulanmakta, ve çözümlerin tabaka arayüzeylerinde süreklilik şartlarını, iç ve dış yüzeylerde sınır şartlarını ve başlangıç şartlarını sağlaması istenmektedir. İç yüzeyde uygulanan dinamik girdi başlangıçta rampalı, bir basamak radyal basınç olarak alınmaktadır. Dış yüzey ise gerilmesiz serbest yüzeydir. Çözümleri elde etmek için karakteristikler yöntemi uygulanmaktadır. Bu amaçla bilgisayar programı yazılmıştır. Sayısal sonuçlar elde edilmiş ve normal radyal, çembersel ve eksenel gerilmelerle eksenel kayma gerilmelerinin değişik konumlarda zamanla değişimini ve değişik zamanlarda kalınlık boyunca değişimini veren eğriler çizilmiştir. Aynı zamanda monoklinik, homojen ve doğrusal elastik tabakalardan oluşan silindirik kompozit cisimler için de sayısal sonuçlar ve eğriler elde edilmiştir. Bu eğriler sınır yüzeylerindeki yansımaların ve monoklinik halde arayüzeylerdeki yansıma ve kırılmaların etkilerini açıkça göstermektedir. Sargı açısı ve kalınlığın etkileri de bu eğrilerde görülmektedir. Bu etkiler ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Anahtar Kelimeler: Elyaf sargılı silindirik kompozitler, geçici dalgalar, dalga yayılımı, boyuna dalgalar, dalga hızı, dönüştürülmüş sertlikler, dalga cephesi. vıt
ABSTRACT DYNAMIC RESPONSE OF FIBER - REINFORCED CYLINDRICAL COMPOSITES Ghaith, Mohamed M.S., Department of Engineering Sciences Supervisor : Prof.Dr.Doğan Turhan January 1998, 115 pages Dynamic response of filament-wound composite cylinders is investigated. The composite medium consists of generally orthotropic, homogeneous, and linearly elastic layers. The layers of 111the composite medium are circular cylindrical. The composite body consists of a finite number of layers. The composite body is hollow circular cylindrical composite with finite thickness in the radial direction and extends to infinity in the axial direction. The dynamic response of the composite body subjected to uniform time- dependent pressure at its inner surface is investigated. The governing equations of the theory of anisotropic elasticity are applied to each layer and the solutions are required to satisfy the continuity conditions at the interfaces, the boundary conditions at the inner and outer surfaces and initial conditions. The dynamic input applied at the inner surface is taken as a step radial pressure with an initial ramp, and the outer surface is free of surface tractions. Method of characteristics is employed to obtain the solutions. A computer program is written for this purpose. Numerical results are obtained and curves are plotted denoting the variations of normal, radial, circumferential and axial, and axial shear stresses with time at different locations, and along the thickness at various times. The numerical results and curves are obtained for composites IVconsisting of monoclinic, homogeneous, and linearly elastic layers as well. These curves denote clearly the effects of the reflections at the boundaries, and the effects of the reflections and refractions at the interfaces of the layers in the monoclinic case, and the effects of winding angle and the effects of thickness. These effects are discussed in detail. Key Words : filament wound cylindrical composites, transient waves, wave propagation, dilatational waves, wave velocity, transformed stiffnesses, wave fronts.