Tez No İndirme Tez Künye Durumu
242128
İstanbul, Pendik İlçesi Akfırat Beldesi'nde Adli Entomoloji'de kullanılan sinek türlerinin belirlenmesi / Insect fauna of forensic importance from Akfirat Locale in Istanbul
Yazar:PERİHAN YUCA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. ERDAL POLAT
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü
Konu:Adli Tıp = Forensic Medicine
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2009
58 s.
Adli entomoloji; ölüm yeri, ölüm zamanı ve ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla 700 yıldan beri kullanılmaktadır. Adli tıpta entomolojik verilerin kullanılabilmesi için ülkenin sinek ve böcek faunasının bilinmesi gerekir. Çalışmamızda zengin sinek ve böcek faunasına sahip olan İstanbul'un Asya yakasındaki Akfırat Bölgesinde sinek ve böcek faunası belirlenmiştir.Kapanların kurulduğu Pendik İlçesi Akfırat Beldesi İstanbul'un güneydoğusunda, şehir merkezine 25 km uzaklıkta, deniz seviyesinden 130 m yüksekliktedir. Batı, kuzey ve doğusu engebeli, çam, meşe ve kavak ağaçlarıyla kaplı olan bölgede hayvancılık ve tarımcılık yapılmaktadır.Bu bölgeye, farklı mevsimlerde üç ayrı köpek cesedi konmuş, cesetlerin, taze , şişme, aktif çürüme, ileri çürüme ve kuruma evreleri takip edilerek gelen sinek türleri toplanmış ve tanımlanmıştır. Diptera takımından; Lucilia sericata, Calliphora vicina ve Cynomyopsis cadaverina taze, aktif çürüme, ileri çürüme ve kuruma evrelerinde; Sarcophaga haemorrhidalis taze, şişme, aktif çürüme ve kuruma evrelerinde; Lucilia caeruleiviridis, Calliphora vomitoria ve Calliphora terranovae ileri çürüme ve kuruma evresinde; Lucilia illustris kuruma evresinde gözlenmiştir. Coleoptera takımından; Dermestes undulatus, Dermestes frischii, Thanatophilus rugosus ve Necrobia rufipes böcek türleri ise cesedin kuruma evresinde görülmüştür. Bu şekilde Diptera takımından 8 türün, Coleoptera takımından ise 4 türün köpek cesetlerinin yok oluşunda aktif rol oynadıkları tespit edilmiştir. Bu sinek ve böcek türleri Adli Tıp'ta ölüm yeri, ölüm zamanı ve ölüm nedeninin belirlenmesine, yardımcı olabilirYaptığımız bu çalışma Adli Entomoloji'de kullanılan sinek ve böcek türlerinin faunasının belirlenmesine yönelik olup İstanbul'da yapılan ilk çalışmadır. Bu çalışma İstanbul'un belirli bir bölgesiyle sınırlı olup daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır. Çalışmamız ve sineklerin böceklerin larvaları, erişkinlerinden hazırladığımız koleksiyonlar diğer çalışmalar için yararlanılabilecek bir kaynak olabilir.
Forensic entomology has been used in order to estimate post mortem interval time, death place and the cause of death for 700 years. The insect fauna of crime scene must be known to use the entomological datas in criminal cases. In our study, insect fauna of Akfırat locale where is in Asia side of Istanbul, was determined.Traps were placed in Akfırat locale where belongs to Pendik district. Akfırat locale is in southeast of Istanbul, is 25 km far from city center and has 130 m elevation. The west, north and east of this locale are hilly and all these rugged places are covered by oak pinus and populus trees. Agriculture and stockbreeding are the main means of living of its people.In different seasons, three different dog carrions were placed in this locale. Fly species which came to carrions were collected and determined by examining fresh, active decay, advanced decay and dry stages of carrions.Of the Diptera order; Lucilia sericata, Calliphora vicina and Cynomyopsis cadaverina at fresh, active decay, advanced decay and dry stages; Sarcophaga haemorrhidalis at fresh, bloated, active decay and dry stages; Lucilia caeruleiviridis, Calliphora vomitoria and Calliphora terranovae at advanced decay and dry stages; Lucilia illustris at dry stage were observed. Of Coleoptera order ; Dermestes undulatus, Dermestes frischii, Thanatophilus rugosus and Necrobia rufipes were found at the dry stage of carrion. In this way it was determined that 8 species of Diptera order and 4 species of Coleoptera order had very important roles at the decay stages of dog carrions . Describing these insect species can facilitate to determine post mortem interval time, death place and the cause of deathOur study is the first research that determines the forensic insect fauna of Akfırat locale in İstanbul. This work is limited in particular place of İstanbul, we need the forensic entomological investigations that are done in wide places. Our search and collections which were prepared by insect larvae and adults can be source for another researches.