Tez No İndirme Tez Künye Durumu
117574
Popüler feminist bir yayın deneyimi: Kadınlara mahsus gazete Pazartesi / A Popular feminist journal experience: Women- only journal Pazartesi
Yazar:SATI ATAKUL
Danışman: YRD. DOÇ. DR. NUR BETÜL ÇELİK
Yer Bilgisi: Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı
Konu:Gazetecilik = Journalism
Dizin:Cinsel kimlik = Gender identity ; Feminizm = Feminism ; Kadın gazeteleri = Women's newspapers ; Kadın hareketleri = Women movements ; Kadınlar = Women ; Medya = Media
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2002
155 s.
Bu tezin konusu Türkiye'de 1980 sonrası ortaya çıkan kadın hareketi içinden bir grup kadının çıkarmaya başladığı Kadınlara Mahsus Gazete Pazartesi dergisinin, bir feminist medya deneyimi olarak incelenmesidir. İstanbul'da 1995 yılı Nisan ayında, aylık olarak yayın hayatına başlayan ve halen devam eden Pazartesi dergisi ulusal dağıtım ağına giren, feminist periyodiklerin kısa ömürlülüğüne karşın 6 yıldır her ay çıkabilen ilk ve hala tek feminist yayındır. Pazartesi, daha önceki yayıncılık deneyimlerinden farklı olarak ilk kez feministlerin kendileri dışındaki kadınlara sözlerim ulaştırmanın bir aracı olacak biçimde, "popüler feminist bir yayın" olarak tanımlandı ve yapılandırıldı. 90'lı yıllardaki feminist hareketin yaygın örgütlenme biçimi olan belli sayıdaki kadının tanımlı bir iş ekseninde oluşturduğu kalıcı kurumsal yapılar modeli ile örgütlendi, finans sorunu uluslararası kuruluşlardan alınan proje desteğiyle çözümlendi. Derginin biçimi, içeriği, yayın politikaları, okurla, medyayla, feministlerle ilişkileri, dergi ekibinin ve çalışma pratiklerinin oluşturulması, tanımlanan popülerlik kurgusuna göre şekillendirildi. İlk iki yıl tanımlandığı şekliyle popüler feminist bir yayın olan derginin yayın politikası daha sonra kırılmaya uğrayarak "popüler" olandan "politik" olana doğru iki aşamalı bir değişiklik sürecine girdi. Popüler olan ve politik olanın kavranışına ilişkin sorunlu durumu açığa çıkaran bu süreç cin betimleyici düzeyden çıkarak analitik düzeyde anlaşılabilmesi için Türkiye'deki feminist politikaya ilişkin analitik araçların oluşturulmasına gerek vardır.
The subject of this thesis is the analysis of a journal called Women-Only Journal Pazartesi published by a group of women who belong to the women's liberation movement after the 1980s in Turkey as a feminist media experience. Unlike the other short-term feminist periodicals, Pazartesi happens to be the first and still the only feminist journal which started its publication in April 1995 in Istanbul as a monthly journal with a nation-wide distribution and completed its 6th year without any interval. Unlike the previous experiences of similar publications, Pazartesi is defined and structured as a "popular feminist journal" in such a way that for the first time, expression of feminists -outside of their circles- is addressed to women who are not necessarily feminists. The journal has been organized using the widespread feminist model of the 90' where a certain number of women formed a permanent institutional around a defined job, the financial problems have been solved by the support of international projects. The journal's format, content, policies of its publication, the relations between the readers, feminists, media as well as the formation of its staff and the work schedules are formed according to a defined structure of popularity. The journal continued to be a popular feminist publication for the first two years as it was defined; then its publication policies has undergone a process of change which had two stages: the transition was from the "popular" to the "political". In order to understand this process which exposed the problematical perception of the popular and the political on an analytical level rather than a descriptive one, a formation of analytical tools is needed in relation to the feminist politics in Turkey. tûtyiâ&Lfc,.