Tez No İndirme Tez Künye Durumu
167115 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A historical and social analysis of an urban transformation: Akay junction in Ankara / Kentsel dönüşümün tarihsel ve sosyal analizi: Ankara Akay kavşağı
Yazar:ÇAĞLAYAN SÖNMEZ
Danışman: DOÇ.DR. GÜVEN ARİF SARGIN ; DOÇ.DR. SELAHATTİN ÖNÜR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Bölümü
Konu:Mimarlık = Architecture
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
172 s.
öz KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TARİHSEL VE SOSYAL ANALİZİ: ANKARA AKAY KAVŞAĞI Sönmez, Çağlayan Yüksek Lisans, Mimarlık Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Selahattin Önür Ortak Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Güven Arif Sargın Ocak 2005, 152 sayfa Bu tez dolaşım ağı içerisinde "kentsel kavşak" kavramının, kentsel bir imaj olarak nasıl ele alındığını araştırmaktadır. Bu tezin amacı, Ankara İnönü Meydanında gerçekleşen kentsel dönüşümün, Başkent Ankara'da son dönemlerde gerçekleşen trafik sorunu merkezli noktasal müdahalelere ilişkin tarihsel çözümlemesidir. Akay Kavşağı uygulaması kapsamında, 1930'larm temsil mekanı olarak düşünülen, tarihsel güce sahip, aynı zamanda iki önemli aksın kesiştiği alanın, nasıl bir kentsel kavşağa dönüştüğünü, sosyal, kültürel ve politik bağlamda, bütün bileşenleri, yazılı ve görsel tarihsel belgeler ile alan ile ilişkileri kapsamında, VIyakın çevresi ile beraber ele almayı öngörür. Tarihsel süreç içerisindeki etkileşimleri ortaya konularak, mekandaki trafik bazlı fiziksel değişime bağlı olarak, kamusal mekan kurgusunda, kentsel kavşak kavramının mimari anlamda nasıl bir rol üstlendiği sorgulanacaktır. Bu tez, araştırmalar baz alarak, mevcut durumu ve özellikle yer altı raylı ulaşım sistemlerinin etkisiyle, gelecekteki olası dönüşümleri içeren alternatif model önerilerini sunar. Alternatif modeller, böyle bir kentsel kavşak noktasında önerilecek nitel olarak faklı kentsel kamusal mekanları göstermektedir. Anahtar kelimeler: kentsel dönüşüm, kentsel ulaşım, kentsel mekan, kentsel kavşak, Ankara Akay Kavşağı vıı
ABSRACT A HISTORICAL AND SOCIAL ANALYSIS OF AN URBAN TRANSFORMATION: AKAY JUNCTION IN ANKARA Sönmez, Çağlayan M. Arch., Department of Architecture Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Seiahattin Önür Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Güven Arif Sargın January 2005,152 pages This thesis explores the ways in which the concept of "city junction" has been considered as an element of the urban image within the network of circulation. The aim of this study is to make an historical analysis of urban transformation in inönü Square at Ankara, instigated by the respect to recent traffic problem- centered nodal interventions in the area. Akay Junction, which is thought as 1930' s representative space also having historical power as well as being a node where two significant axis intersect, is studied in its social, cultural and political context, through written and visual historical sources, with its relevant physical spatial components and relations to ivspace and its nearby environment. Presenting the interactions within the historical process and considering the traffic based physical transformation, the role of the concept of city junction in the formation of urban public space in terms of architecture is questioned. Based on the material research the thesis presents the existing and the possible alternative models together with a proposal, regarding the further possible transformations especially with the extension planned for the underground rail transport to the area. The alternatives indicate the qualitatively different results that will be got with respect to providing a viable urban public space as such a node. Keywords: urban transformation, urban transportation, urban public space, urban junction, Ankara Akay Junction