Tez No İndirme Tez Künye Durumu
245835
UlakAgent: A mobile researcher agent for resource sharing among learning management systems / UlakAgent: Öğrenim yönetim sistemlerinde kaynak paylaşımı için hareketli araştırma etmeni
Yazar:NEZAKET TEZCAN
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FATMA CEMİLE SERÇE
Yer Bilgisi: Atılım Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control
Dizin:Hareketli ajanlar = Mobile agents ; Uzaktan öğrenme = Distance learning ; Çok ajanlı sistemler = Multiagent systems ; Öğrenme yönetim sistemleri = Learning management systems
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2009
113 s.
Bilginin çokluğu ve çeşitliliği, daha az zaman ve çaba harcayarak; hem amaçlanan, hem de kişiye uygun olan -?öğrenme profiline göre?- sonuçlara ulaşmayı günümüz hedefleri arasına sokmaktadır. Uzaktan eğitimde kullanılan öğrenim yönetim sistemleri için bu tür bir işleve sahip olmak, sektörde bir adım önde olmalarını sağlamaktadır. Bu çalışma, çevrimiçi öğrenme sistemleri için UlakAgent isminde hareketli bir etmen önermektedir. UlakAgent etmeni, öğrenim yönetim sistemleri için geliştirilen uyarlanabilir çoklu etmen sistemi olan MODA'nın etmenlerinden biri olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Hem yerel, hem de evrensel veri havuzlarındaki kaynak içeriklerini aramak için görevlendirilmiştir. Etmen MODA ile bütünleştirilmiş diğer öğrenim yönetim sistemlerine taşınır; orada gerekli çalışmayı yaparak kaynak içeriklerini toplar; sonra da diğer uygun platformlara giderek orada da bu işlemleri sırasıyla gerçekleştirir. Sistemdeki tüm platformları dolaşan etmen, elde ettiği arama sonuçlarıyla birlikte ana sisteme geri döner. MODA'nın diğer etmenleriyle iletişime geçerek uyarlanmış içerik listesini kullanıcıya taşır. Bu çalışma ile, UlakAgent'ın mimarisi ile örnek kullanımı anlatılmaktadır. Bu örnek çalışmada üç tane öğrenim yönetim sistemi kullanılarak bir MODA birliği oluşturulmuş ve hareketli etmenin araştırma seyahatini bu birlik üzerinden yapması sağlanmıştır.Bu çalışmada MODA birliği için kullanılan teknolojiler ile MODA birliği ve UlakAgent hakkında bilgiler verilmektedir.
With the abundance and variety of knowledge, finding the results appropriate for the individual ?in accordance with the learning profile- by spending less time and effort, has become one of today?s objectives. For the learning management systems (LMS) used in distance education to possess that kind of a function secures a position in this sector. This study proposes a mobile agent for online learning environments, UlakAgent. The agent is designed and developed as one of the agents in MODA, a multi-agent adaptive system developed for learning management systems. UlakAgent is responsible for searching content resources both in local and global repositories. The agent moves to other learning management systems integrated with MODA, works there, collects content resources, goes to other available platforms and then gets back to home learning management system with results. It communicates with the other agents of MODA to deliver adaptive content to the learner. The study gives the architecture of UlakAgent and includes a sample utilization of the agent. A MODA community was constructed with three learning management systems, and the mobile agent had its search travel in this community.Information on technologies used in MODA community and about the UlakAgent has been given in this study.