Tez No İndirme Tez Künye Durumu
305680
Aerodynamic parameter estimation using flight test data / Uçuş test verilerini kullanarak aerodinamik parametre kestirimi
Yazar:ÜMİT KUTLUAY
Danışman: DR. GÖKMEN MAHMUTYAZICIOĞLU ; PROF. DR. BÜLENT EMRE PLATİN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü
Konu:Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering ; Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:Aerodinamik = Aerodynamics ; Genetik algoritmalar = Genetic algorithms ; Parametre tahmini = Parameter estimation ; Sistem tanıma = System identification
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2011
229 s.
Bu doktora çalışmasının amacı, otonom uçuş araçları için aerodinamik model belirlenmesi ve parametre kestiriminde kullanılacak bir yöntem ortaya koymaktır.Aerodinamik model tanılaması ve parametre kestirimi için, adımsal bağlanım ve denklem hatası yöntemleri kullanılmaktadır.Bu çalışmada ayrıca kapalı döngüde aerodinamik parametre kestirimi yapmak amaçlı bir yaklaşım da denenmiştir. Bu yaklaşım ile aerodinamik model parametrelerinin değerlerine ince ayar yapmak mümkün olacaktır. Yaklaşımın eniyileme yöntemi olarak genetik algoritma kullanılmaktadır. Eniyileme döngüsünde bedel fonksiyonu olarak, literatürde çoğunlukla kullanılan çıktı hatası yerine, son konum cezası ile birlikte girdi hatası kullanılmaktadır.Literatürde halihazırda kullanılan yöntemler, pilotlu uçakların aerodinamik sistem tanılaması probleminin çözümü için geliştirilmişlerdir; otonom uçuş araçları üzerinde yapılan uygulamalara ilişkin açık kaynaklardaki referanslar kısıtlıdır. Bu doktora çalışmasında, halihazırdaki yöntemlerin otonom araçların aerodinamik model tanılaması ve parametre kestirimi probleminin çözümünde kullanılabileceği gösterilmiştir. Ayrıca, aerodinamik model tanılaması ve parametre kestirimi yöntemlerinin otonom uçuş araçlarına uygulanması konularında literatürde yeterince inceleme yapılmadığı görüldüğünden, bu doktora çalışması bir rehber olmayı amaçlamaktadır.Anahtar Kelimeler: Sistem tanılama, parametre kestirimi, aerodinamik, aerodinamik model, denklem hatası yöntemi, adımsal bağlanım, kapalı döngüde eniyileme, genetik algoritma, uçuş testi, uçuş test verisi.
This doctoral study aims to develop a methodology for use in determining aerodynamic models and parameters from actual flight test data for different types of autonomous flight vehicles.The stepwise regression method and equation error method are utilized for the aerodynamic model identification and parameter estimation.A closed loop aerodynamic parameter estimation approach is also applied in this study which can be used to fine tune the model parameters. Genetic algorithm is used as the optimization kernel for this purpose. In the optimization scheme, an input error cost function is used together with a final position penalty as opposed to widely utilized output error cost function.Available methods in the literature are developed for and mostly applied to the aerodynamic system identification problem of piloted aircraft; a very limited number of studies on autonomous vehicles are available in the open literature. This doctoral study shows the applicability of the existing methods to aerodynamic model identification and parameter estimation problem of autonomous vehicles. Also practical considerations for the application of model structure determination methods to autonomous vehicles are not well defined in the literature and this study serves as a guide to these considerations.Keywords: System identification, parameter estimation, aerodynamics, aerodynamic model, equation error method, stepwise regression, closed loop optimization, genetic algorithm, flight test, flight test data.