Tez No İndirme Tez Künye Durumu
166901 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A numerical study on block shear failure of steel tension members / Çelik çekme elemanlarının blok kesme davranışları üzerine bir nümerik çalışma
Yazar:EMRE KARA
Danışman: DOÇ. DR. CEM TOPKAYA
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:İnşaat Mühendisliği = Civil Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2005
84 s.
oz ÇELİK ÇEKME ELEMANLARININ BLOK KESME DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR NÜMERİK ÇALIŞMA Kara, Emre Yüksek Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Doç. Dr. Cem Topkaya Temmuz 2005, 76 sayfa Blok kesme dayanımı çelik çekme elemanlarının tasarımında göz önüne alınması gereken limit durumlardan biridir. Blok kesme kapasitesi bir planda çekme, bu plana dik diğer bir planda kesme kapasitelerine ulaşılması sonucu elde edilir. Mevcut tasarım şartnameleri, bağlantıların blok kesme yük kapasitelerini tahmin etmeye yarayan formüller sunmaktadır. Ancak bu formüller doğru kapasite ulaşım modunu tahmin edememektedirler. Şaşırtmalı civatalı bağlantılarda da şaşırtma güzergahında blok kesme kapasitesine ulaşılabilmektedir. Ancak, şaşırtmalı civatalı bağlantılar için var olan tasarım kuralları tam olarak blok kesme güzergahını tammlamamışlardır. Çoklu ve şaşırtmalı civatalı bağlantıların blok kesme kapasitesini etkileyen parametreleri incelemek için bini aşkın sonlu elemanlar analizini içeren bir çalışma yapılmıştır. Şartnamelerin sunduğu formüllerin kalitesi sonlu eleman analiz sonuçlarıyla yapılan karşılaştırmalarla ortaya çıkmıştır. Buna ek olarak, analitik bulgular üzerine yeni formüller geliştirilmiş ve bu çalışmada sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: blok kesme, çoklu dizinli civatalar, şaşırtmalı civatalar, sonlu elemanlar, çelik çekme elemanlar.
ABSTRACT A NUMERICAL STUDY ON BLOCK SHEAR FAILURE OF STEEL TENSION MEMBERS Kara, Emre M.S., Department of Civil Engineering Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Cem Topkaya July 2005, 76 pages Block shear is a limit state that should be accounted for during the design of the steel tension members. This failure mechanism combines a tension failure on one plane and a shear plane on a perpendicular plane. Although current design specifications present equations to predict block shear load capacities of the connections, they fail in predicting the failure modes. Block shear failure of a structural connection along a staggered path may be the governing failure mode. Code treatments for stagger in a block shear path are not exactly defined. A parametric study has been conducted and over a thousand finite element analyses were performed to identify the parameters affecting the block shear failure in connections with multiple bolt lines and staggered holes. The quality of the specification equations were assessed by comparing the code predictions with finite element results. In addition, based on the analytical findings new equations were developed and are presented herein. Keywords: block shear, multiple bolt lines, staggered bolts, finite elements, tension members. IV