Tez No İndirme Tez Künye Durumu
176961
A multi-agent adaptive learning system for distance education / Uzaktan öğrenmeye yönelik adapte olabilen çok aracılı sistem
Yazar:FATMA CEMİLE SERÇE
Danışman: DOÇ. DR. FERDA NUR ALPASLAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı
Konu:Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control ; Eğitim ve Öğretim = Education and Training
Dizin:
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2008
141 s.
Adapte olabilen akıllı öğrenme yönetim sistemleri, farklı bilgi birikimine sahip çok sayıda öğrenciye, uzaktan öğrenme ortamları aracılığıyla adapte olabilen etkin ve akıllı öğrenme ortamı sunmaktadır. Bu sistemler, ders içerikleri ve diğer öğrenme kaynakları arasında öğrencinin profiline en uygun olanlar içerikleri seçer ve öğrenciye sunar. Öğrencinin hareketleri sürekli takip edilir, davranışları sınıflandırılır ve profilleri güncelleştirilir.Bu çalışma da, öğrenme yönetim sistemlerine (ÖYS) bu adapte olabilme yeteneğini katacakMODA adında bir yazılım birimi geliştirilmiştir. MODA herhangi bir ÖYS tarafından kullanılabilecektir.Bu çalısma kapsamında, uzaktan öğrenme ortamlarında kullanılacak adapte olabilen sistemlerin eğitimsel temelini oluşturacak bir kuramsal ve denenceli çerçeve tanımlanmıçtır. Bu çerçeve, öğrencinin ve ders içeriğinin nasıl modellenmesi ve güncellenmesi gerektiği bilgilerini içerir. Öğrenciye en uygun içerik, öğrenci profiline en yakın ders içerik profillerinin hesaplanmasıile bulunur. MODA sistemi, bu çerçeveyi temel almaktadır.Bu çalışmada, MODA sisteminin teknik alt yapısı, aracılar, aracıların rolleri, aracılar arasındaki etkileşim, aracılar arasında iletişimi sağlayan ontoloji tanımlamaları ve her hangi bir ÖYS tarafından kullanılabilmeyi sağlayan ve yine bu çalısma kapsamında geliştirilen TCP-IP tabanlı iletişim kuralı detaylı olarak anlatılmıştır. MODA'nın bir ÖYS ile birleştirimi gerekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda, bu örnek birleştirimden edinilen çıkarımlar ve ileride yapılacak çalışmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
The adaptiveness provides uniquely identifying and monitoring the learner?s learning activities according to his/her respective profile. The adaptive intelligent learning management systems (AILMS) help a wide range of students to achieve their learning goals effectively by delivering knowledge in an adaptive or individualized style through online learning settings. This study presents a multi-agent system, called MODA, developed to provide adaptiveness in learning management systems (LMS). A conceptual framework for adaptive learning systems is proposed for this purpose. The framework is based on the idea that adaptiveness is the best matching between the learner profile and the course content profile. The learning styles of learners and the content type of learning material are used to match the learner to the most suitable content.The thesis covers the pedagogical framework applied in MODA, the technical and multi-agent architectures of MODA, the TCP-IP based protocol providing communication between MODA and LMS, and a sample application of the system to an open source learning management system, OLAT. The study also discusses the possibilities of future interests.