Tez No İndirme Tez Künye Durumu
116135 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Stiffened shell finite element / Kirişlerle güçlendirilmiş bir kabuk sonlu elemanı
Yazar:MUTLU ÜÇÜNCÜ
Danışman: PROF.DR. SUHA ORAL
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:Kabuklar = Shells ; Levhalar = Plates ; Sonlu elemanlar = Finite elements
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2001
91 s.
öz KİRİŞLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR KABUK SONLU ELEMANI ÜÇÜNCÜ, Mutlu Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Süha ORAL Nisan 2001, 78 sayfa Bu çalışmada, kirişlerle güçlendirilmiş plakaların ve kabukların statik ve lineer analizi için yeni bir sonlu eleman modeli önerilmektedir. Melez gerilme metodu ile formüle edilen elemanlar iki düğümlü 12 serbestlik dereceli kiriş elemanlarla üç düğümlü 18 serbestlik dereceli üçgen kabuk elemanlardır, iki tip eleman da kesme deformasyonu etkilerini içermektedir. Kiriş elemanlarının konumları, eksantriklikleri ve kesit alanı özellikleri tam olarak modellenebilmektedir. Mevcut modellerin aksine, kiriş elemanları kabuk elemanlarının düğümleri üzerinden geçmek zorunda değildir. Geliştirilen bilgisayar programıyla elde edilen sonuçlar, mevcut analitik ve sonlu eleman çözümleriyle uyumludur. Anahtar kelimeler : kirişlerle güçlendirilmiş, plakalar, kabuklar, melez gerilme metodu IV
ABSTRACT A STIFFENED SHELL FINITE ELEMENT ÜÇÜNCÜ, Mutlu M.S., Mechanical Engineering Department Supervisor : Prof. Dr. Suha ORAL April 2001, 78 pages A stiffened shell finite element is formulated for the linear static analysis of stiffened plates and shells. Hybrid stress formulation is used to develop the element. Three-noded triangular shell elements and two-noded beam elements with 18 and 12 degrees of freedom are used respectively in the formulation. Both elements include the shear deformations. The stiffeners need not follow the nodal lines of the shell element. Eccentricity of the stiffener is also taken into account. Results obtained by the developed element agrees well with the existing analytical solutions in literature. Keywords : stiffened shells, stiffened plates, hybrid stress formulation m