Tez No İndirme Tez Künye Durumu
285616
A heuristic approach for profit oriented disassembly lot-sizing problem / Kar amaçlı demontaj parti büyüklüğü problemi için sezgisel yöntem
Yazar:MELİKE KAYA
Danışman: YRD. DOÇ. DR. FERDA CAN ÇETİNKAYA ; YRD. DOÇ. DR. Z. PELİN BAYINDIR
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Üretim = Production
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2011
80 s.
Bu çalışmada ortak parça içeren çoklu ürün yapıları için demontaj (söküm)parti büyüklüğü problemi ele alınmıştır.Parçalarına ayrılacak ürünlerin arzının sınırsız olduğunu varsaydık.Bir ürün parçalarına ayrıldığında, o ürünün bir alt seviyedeki tüm parçaları elde edilir. Elde edilen ara ürünler ve son seviyedeki parçalar tedarikçi ya da yeniden üreticiler tarafında talep edilir. Ara ve son seviyedekiparçaların mümkün olanen yüksek satış miktarları bilinmektedir.Ara ve son seviyedeki parçaların satışı gelir kaynaklarıdır. Parçalarına ayrılacak ürünler birim satın alma maliyeti ile alınır. Söküm operasyonu bir bağımsız sabit ve bir değişken söküm maliyetleri ileyapılır. Bu maliyet yapısından dolayı, ara ve son seviyedeki parçalar envanter taşıma maliyeti karşılığında stokta tutulabilir. Parçalarına ayrılacak ürünlerin satın alınma zamanı ve miktarını,parçalarına ayrılacak ürünlerin demonte edilme zamanı ve miktarını, ara ve son seviyedekiparçaların satış miktarlarını belirleyen, belirli planlama ufku için toplam karı da enbüyükleyen bir tam sayı programı oluşturuldu.Problemimizin polinom olmayan zor bir problem olduğunu Kim et. al. (2009)çalışmasına dayanarak gösterdik.Problemi makul bir süredeve en iyi çözüme yakın çözebilecek bir sezgisel çözüm yaklaşımı önerdik. Çözüm yaklaşımı, gevşetilmiş problem yapısı ve tek dönemlik tam sayı problemlerini sırayla çözme fikrine dayanır. Deneysel çalışmada sezgiselyaklaşımın performansı rassal olarak oluşturulan örnek problemler için test edildi. Test sonuçları, sezgisel yöntemin optimal çözümlere ve zaman sınırı içinde mümkün olan en iyi tamsayı çözümlereçok yakın olduğunu göstermiştir.
In this thesis, we work on adisassembly lot-sizing problem for multiple products with parts commonality,i.e., general product structure. We assume that supply of discarded products is infinite. When a product (or a subassembly) is disassembled, all its immediate child items are obtained,i.e., complete disassembly case.Intermediate and leaf items obtained are demandedbyexternal suppliers or remanufacturers. The maximum possible salesfor each intermediate and leaf item are known.Sales of the intermediate and leaf items are the revenue sources. The discarded products are purchased ata unit purchasing cost. The disassembly operation incurs a fixed and a variable disassembly cost. Due to this cost structure, intermediate and leaf items can be stocked incurring an inventory holding cost. We develop an integer programming formulation to determine the time and quantity of the discarded products to be purchased;thetime and quantity of the discarded products and the intermediateitemsto be disassembled; and the time and quantity of intermediate and leaf items to be soldin order tomaximizethe total profit over a finite planning horizon.We state that ourproblem is NP-hard by refering the study of Kim et. al. (2009). Wepropose a heuristic solution approach that solves the problem in a reasonable computational time and generates near optimal solutions. The solution approach is based on the idea of sequentially solving a relaxed version of the problem and one-period integer programming models.In a computational study, the performance of the heuristic approach is assessed for a number ofrandomly generated problem instances.The results of the computational study show that the solutions of the heuristic approacharevery close to the optimal and the best feasible solutions obtained within the time limit.