Tez No İndirme Tez Künye Durumu
94253
18. ve 19. yüzyıllarda Osmanlı duvar resimlerinde betimleme anlayışı / Ottoman mural painting in 18. th and 19. th centuries: It`s logic and meaning
Yazar:TARKAN OKÇUOĞLU
Danışman: PROF.DR. M. BAHA TANMAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Konu:Güzel Sanatlar = Fine Arts ; Sanat Tarihi = Art History
Dizin:18. yüzyıl = 18. century ; 19. yüzyıl = 19. century ; Duvar resimleri = Wall paintings ; Osmanlı Dönemi = Ottoman Period ; Resim sanatı = Painting art ; Resimler = Pictures ; Tasvir = Description
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2000
208 s.