Tez No İndirme Tez Künye Durumu
177443
An investigation of jamming techniques through a radar receiver simulation / Radar karıştırma yöntemlerinin bir radar almaç benzetimi üzerinde incelenmesi
Yazar:ATİYE ASLI KIRKPANTUR ÇADALLI
Danışman: DOÇ. DR. SENCER KOÇ ; PROF. DR. YALÇIN TANIK
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Hedef izleme = Target tracking ; Radar = Radar ; Radar izleme filtreleri = Radar tracking filters ; Radar sistemleri = Radar systems
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2007
119 s.
Bu çalışmada, değişik karıştırma teknikleri ile bu tekniklerin radar hedef tespit ve izleme başarımına etkileri, hedef arama modunda tarama radarı olarak çalışan ve hedef takip modunda, tek hedef takibi yapan bir radar almaç benzetimi üzerinde incelenmiştir. Benzetimi yapılan radar modeli, hava hedeflerini ve hava platformunu kapsamaktadır. Bu nedenle yüzey kargaşasının benzetimi gerekli görülmemiştir. Model yapısı ve seçilen radar parametreleri dikkate alınarak hedefin açısal koordinatının, menzilinin ve Doppler frekans kaymasının tespiti için uygun algoritmalar geliştirilmiştir. Karıştırma-sinyal oranı ve karıştırma sinyalinin frekans kayması gibi parametreler değiştirilerek karıştırma etkinliği incelenmiştir.
In this study, various jamming techniques and their effects on detection and tracking performance have been investigated through a radar receiver simulation that models a search radar for target acquisition and single-target tracking radar during track operation. The radar is modeled as looking at airborne targets, and hence clutter is not considered. Customized algorithms have been developed for the detection of target azimuth angle, range and Doppler velocity within the modeled geometry and chosen radar parameters. The effects of varying parameters like jamming-to-signal ratio (JSR) and jamming signal`s Doppler shift have been examined in the analysis of jamming effectiveness.