Tez No İndirme Tez Künye Durumu
596616
Women's political engagement: The case of neighborhood houses in Balçova / Kadınların siyasal hayata katılımı: Balçova semt evleri örneği
Yazar:BEYLEM GACAR
Danışman: PROF. DR. FİLİZ BAŞKAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı
Konu:Siyasal Bilimler = Political Science
Dizin:Kadınlar = Women ; Siyasal katılma = Political participation ; Siyasi hayat = Political life ; İzmir-Balçova = İzmir-Balçova
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2019
103 s.
Bu çalışmanın amacı kadınların siyasi hayata katılımlarında semt evlerinin nasıl bir rol oynadığını incelemektir. Bu bağlamda Balçova semt evlerinin yapısı analiz edilmiş ve işleyişi anlamak için eski ve yeni belediye başkanıyla görüşme yapılmıştır. Ayrıca semt evlerine katıldıktan sonra siyaset hayatına katılmış kadınlarla derinlemesine görüşme yapılmıştır. Sonuç, kadınların siyasal hayata katılımlarının semt evlerinin öngörülmeyen sonuçlarından olduğunu göstermiştir. Tezde, semt evlerinin faaliyetlerine katılan kadınların daha çok sosyalleştiği ve siyasi katılım için gerekli olan özgüveni kazandığı ileri sürülmüştür.
This thesis analyzes how neighborhood houses contribute to women's political participation. In this context, the structure of Balçova neighborhood houses was analyzed and interviews were carried out with the current and previous mayors, in order to gain information. In addition, in-depth interviews were carried out with women who were not involved in political activities before joining neighborhood houses. The results show us that women's participation in political life is an unintended consequence of attending the activities of the neighborhood houses. It is argued that women who have participated in the activities in neighborhood houses have become more social and have gained self-confidence, essential for political participation.