Tez No İndirme Tez Künye Durumu
634731
Enhanced navigational user interface experience in motorcycle helmet design / Motosiklet kask tasarımında gelişmiş navigasyon kullanıcı arayüz deneyimi
Yazar:TURGUT KAAN VELİDEDEOĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ AHMET CAN ÖZCAN
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tasarım Çalışmaları Bilim Dalı
Konu:Endüstri Ürünleri Tasarımı = Industrial Design
Dizin:Akıllı kask = Smart helmet ; Arayüz tasarımı = Interface design ; Arayüzler = Interfaces ; Kask = Helmet ; Kullanıcı deneyimi = User experience ; Motosiklet = Motorcycle ; Navigasyon = Navigation ; Sürücüler = Drivers ; Tasarım = Design
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
172 s.
Motosiklet kullanıcıları için yaşamsal önemi olan kaskları, akıllı hale getiren teknoloji günden güne gelişme kaydetmektedir. Bu tez; motosiklet kask tasarımında gelişmiş navigasyon donanımını incelediğimizde, teknolojik tasarımlardaki incelikler karşısında kullanıcı deneyimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada literatür incelemeleri, internet forumları, internet anketleri ve motor sürücülerine yönelik ilk elden deneyimler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar kullanılmıştır. Karma anket yönteminde internet anketini kullanmanın yanı sıra, yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. İki aşamada gerçekleştirilen ankette rastgele örnekleme yöntemi ile yeterli sayıda katılımcıya ulaşılmıştır. İlk aşamada, çevrimiçi ankete 150 kişi katılmıştır. İkinci aşamada, katılımcılarla derinlemesine görüşmelerde bulunulmuştur. Anket sonuçları göstermektedir ki; kullanıcılar, akıllı kasklarındaki ayarları kendileri yapmaları halinde daha tatmin edici sonuçlara ulaşmaktadır. Bu ayarlar arasında görüntü parlaklığından, yerleşim noktası seçimine kadar pek çok detay bulunmaktadır. Öncelikli kriterin standartları korumak olması gereken bu ayarlama becerisinde, oyun simülasyonlarının arayüz tasarımları incelenmesi; algıyı dağıtan grafiklerin saptanmasında bir avantaj olması çözüm olarak sunulmaktadır.
The helmet is the single most critical piece of motorcycle safety for motorcycle users, and technology advances day by day to develop smart helmets. The technology that makes smart helmets life-critical is improving day by day. This thesis analyzes the user experience in the face of technological designs when we examine advanced navigation equipment in motorcycle helmet design. In this study, various sources have been used including, literature reviews, internet forums, internet questionnaires, and first-hand experiences with the motor riders. In the mixed survey method we use, we have made face-to-face interviews as well as using the internet survey. A sufficient number of participants were reached by a random sampling method. The study was carried out in two stages. In the first stage, 150 people participated in the online survey. In the second stage, a connection was established for in-depth interviews with the participants. The survey results show that users can achieve more satisfactory results if they adjust their smart helmets themselves. Among these settings, there are many details from image brightness to selection of settlements. In this adjustment skill, where the primary criterion should be to maintain the standards, it is offered as an advantage to examine the interface designs of the game simulations and to identify the graphics that distract the perception.