Tez No İndirme Tez Künye Durumu
93375 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A Study on evaluation of direct torque and field orientation control of induction machines / İndüksiyon makinalarında doğrudan ve akı alan yönlendirmeli moment kontrollerinin değerlendirilmesi üzerine bir çalışma
Yazar:HASAN KAVAKLI
Danışman: PROF. DR. H. BÜLENT ERTAN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering
Dizin:Alan yönlendirme = Field orientation ; Asenkron motorlar = Induction motors ; Modelleme = Modelling
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2000
124 s.
oz İNDÜKSİYON MAKİNALARINDA DOĞRUDAN VE AKI ALAN YÖNLENDİRMELİ MOMENT KONTROLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Kavaklı, Hasan Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Töneticisi: Prof. Dr. H. Bülent Ertan Aralık 2000, 109 sayfa Bu tezde alan yönlendirmeli kontrol yöntemi ve doğrudan moment kontrol yöntemleri karşılaştırılmıştır. Üç fazlı bir indüksiyon makinasının simulasyon modeli Matlab'ta geliştirilerek simulasyon testleri ve deneylerle bu model doğrulanmıştır. Daha sonrak, aşamada alan yönlendirme yöntemi simulasyon ve deneylerle test edilmiştir. Son olarak doğrudan moment kontrol yöntemine ilişkin ivsimulasyonlar Matlab'ta yapılarak alan yönlendirmeli kontrol ve doğrudan moment kontrol yöntemleri genel performansları açısından karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Alan yönlendirmeli kontrol, Doğrudan Moment Kontrolü, Alan Yönlendirme, Modelleme
ABSTRACT A STUDY ON EVALUATION OF DIRECT TORQUE AND FIELD ORIENTATION CONTROL OF INDUCTION MACHINES Kavaklı, Hasan M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. H. Bülent Ertan December 2000, 109 pages In this thesis vector control and direct torque control methods are compared. Simulation model of a three phase induction machine is developed in Matlab and verified by simulation tests and experimentals. Then vector control approach is tested by simulations and experiments. Finally direct torque control simulations are done on Matlab and overall performances of the vector control method and direct torque control method are compared. Keywords: Vector Control, Direct Torque Control, Field Orientation, Modelling iii