Tez No İndirme Tez Künye Durumu
372511
Aluminyum titanat/spinel'in radyasyon karşısındaki davranışının incelenmesi ve değerlendirilmesi / Investigation on behaviour of aluminium titanate/spinel composed materials against radiation
Yazar:GÖRKEM ÇEVİKBAŞ
Danışman: PROF. DR. A. BERİL TUĞRUL
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Enerji Enstitüsü / Nükleer Araştırmalar Ana Bilim Dalı / Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı
Konu:Nükleer Mühendislik = Nuclear Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2014
99 s.
Bu çalışmada, saf magnezyum alüminat (spinel) ve kütlece belli oranlarda katılan alüminyum titanat içeren malzemelerin gama, beta ve nötron radyasyonu karşısındaki davranışları özgünlük çerçevesinde incelenmiş, zayıflatma katsayıları tayin edilmiş ve mukayeseli olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca alüminyum titanat katkılı spinel kompozit malzemelerin radyasyon zırh malzemesi olarak kullanılabilirliğinin yanında, özellikle nükleer reaktörler gibi yüksek sıcaklık dayanımın önem teşkil ettiği koşullarda, malzemelerin sahip olduğu yüksek sıcaklıklara dayanım gibi üstün fiziksel özelliklere sahip olması önemli bir avantaj sağlamıştır. Bu sebeplerden dolayı, çeşitli yönlerden özgün ve uygulamada sadece nükleer teknolojide değil, otomotiv endüstrisi, cam sanayi vb. gibi ileri teknolojilerde de önem teşkil edebilecek bir çalışma yapılmaya çalışılmıştır.
In this study, it is aimed to investigation of the behaviour of pure magnesium aluminate spinel and composites which were made by adding of aluminium titanate in weight proportions, against gamma, beta and neutron radiation. The attenuation coefficients of the composites were found by the experiments and compared with the theoretical results. Spinel and aluminum titanate containing materials can be use as an effective radiation shielding material also,particularly under conditions where high temperature resistance is important such as nuclear reactors, physical properties of materials as having a higher heat resistance, have an important advantage. For these reasons, original of the various aspects and not just in nuclear technology, may also be important in advanced technology such as automotive industry, glass industry, etc. have been studied.