Tez No İndirme Tez Künye Durumu
175770 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
Akışkan yatak kazanlı bir buhar tesisinin modellenmesi ve kullanılabilir enerji analizi / Modeling analysis of a fluidized bed coal combustor thermal system
Yazar:KORAY ÖZDEMİR
Danışman: PROF. DR. NURDİL ESKİN
Yer Bilgisi: İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
120 s.