Tez No İndirme Tez Künye Durumu
399194
Saç dökülmesine yönelik olarak minoksidilin nanoemülsiyon formülasyonunun geliştirilmesi / Development nanoemulsion formulation of minoxidil for treatment of hair loss
Yazar:CAN AYDIN
Danışman: PROF. DR. FAHRİYE FİGEN TIRNAKSIZ
Yer Bilgisi: Gazi Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı / Kozmetoloji Bilim Dalı
Konu:Eczacılık ve Farmakoloji = Pharmacy and Pharmacology
Dizin:Emülsiyonlar = Emulsions ; Minoksidil = Minoxidil ; Nanopartiküller = Nanoparticles ; Saçlar = Hair ; Saçlı deri = Scalp ; İlaç formülleri = Formularies
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2015
125 s.
Nanoemülsiyonlar, cilt bakım ürünleri için en çok kullanılan taşıyıcı sistemlerdir ve farklı tekniklerle hazırlanabilirler. Nanoemülsiyonları hazırlamak için yüksek sıcaklık, yüksek enerji veya organik solvan kullanımı gerekebilir. Ancak yüksek sıcaklık, aktif maddelerin kimyasal yapısını bozabilir. Bu nedenle bu çalışmada yüksek sıcaklık ve yüksek enerji gerektirmeyen nanoemülsiyonlar üzerinde çalışıldı. Aslında antihipertansif bir ajan olan minoksidil, erkek tipi saç dökülmesini azaltıcı güçlü bir maddedir. Bu çalışmanın amacı, minoksidili canlı epidermis tabakasına ulaştıracak nanoemülsiyon formülasyonu geliştirmektir. Damlacık boyutunun bu amaca uygun olmasının sağlanabilmesi için organik solvan içermeyen yağ/su tipi nanoemülsiyonlar geliştirildi. Saç derisi üzerine uygulanabilirliğin sağlanması için, sistemler su ile seyreltildi. Formülasyonlardaki damlacık büyüklüğü nanometre boyutunda oluştu. Hazırlanan formülasyonlarda minoksidil salımının sıfırıncı derece kinetik modeline uygun olduğu, non-Newtonian akış özelliği gösterdikleri tespit edildi.
Nanoemulsions can easily pass the skin layers and may be presented to the consumer as formulations such as creamy foam and spray and can be prepared by different techniques. Nanoemulsions preparation may require the use of high temperature, energy or organic solvent. However, higher temperatures can impair the chemical structure of the active ingredients. Therefore, this study was performed with nanoemulsion that does not require high temperature and energy. Minoxidil is actually an antihypertensive drug effect, but later hair re-growing and establishing effects were found. The purpose of this study is to improve the nanoemulsions minoxidil formulation to reach the hair follicles. In order to ensure that the droplet size suitable for this purpose, organic solvent-free oil / water type nanoemulsion was developed. To ensure applicability to hair, the nanoemulsion formulation was diluted with water. The droplet sizes in the formulations were found in the targeted nanometer size. The minoxidil release in the prepared formulations were found in accordance with zero-order kinetic model and showing Newtonian flow characteristics.