Tez No İndirme Tez Künye Durumu
352225
Alışılmamış enerji kaynaklarının stokastik yöntemlerle değerlendirilmesi / Evaluation of unconventional energy sources via stochastic methods
Yazar:EGE KİPMAN
Danışman: PROF. DR. BEKİR SIDDIK BİNBOĞA YARMAN
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; Enerji = Energy
Dizin:
Onaylandı
Doktora
Türkçe
2013
154 s.
Dünya nüfusunun hızla artması enerji ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu enerji ihtiyacı genelde fosil bazlı yakıtlar ile sağlanmaktadır. Bu tür yakıtlar hem çevreye zarar vermekte hem de hızla tükenmektedir. Ancak elektrik enerjisi kullanımında çevreye verdikleri tüm olumsuz etkilere rağmen halen fosil yakıtların kullanımı devam etmektedir. Yapılan araştırmaların ve farkındalığın artması ile birlikte elektrik enerjisi üretiminde alışılmamış enerji kaynaklarına yönelim dikkat çekici düzeyde artmaktadır. Bu kaynaklardan özellikle dünyada yaygın olarak kullanılanlar güneş ve rüzgar enerji sistemleridir. Türkiye' de ki gelişmeler de buna paralellik göstermektedir. Özellikle de her iki alışılmamış enerji kaynağı açısından ülkemizin zenginliği ve elverişli şartları sektörel bazlı da gelişmeleri beraberinde getirdiği görülmektedir. Yapılan literatür taramalarında ülkemizde rüzgar sistemleri üzerine yapılan çalışmaların artmakta olduğunu göstermiş. Ancak araştırmamızda kullanılan saklı markov ile tahmin yönteminin olmaması bu çalışmanın literatüre yapacağı katkı olarak görülmüştür. Anahtar kelimeler: Saklı Markov Model, Alışılmamış Enerji Kaynakları, Rüzgar Enerjisi
Continuously rising world population brings an ever-increasing demand for energy. Today, energy demand is mostly supplied by the fossil fuels. Unfortunately, the fossil fuels are not only harmful for the environment, but also getting increasingly scarce. Despite these factors, fossil fuels are still heavily being used in electricity production. With the help of latest popular research successes, the use of the unconventional energy resources has become more widespread recently. Among these resources, solar and wind energy systems are most commonly used; and recent developments in Turkey also resemble this. Due to the fact that Turkey is rich in both energy resources, new industrial developments also have been observed in this area. Our literature survey has shown that the amount of research on wind systems has been increasing recently in Turkey. Lack of any studies with the hidden markov models for prediction can be shown as the most important contribution of our research to the literature. Keywords: Hidden Markov Model, Unconventional Energy Resources, Wind Energy