Tez No İndirme Tez Künye Durumu
209316
Yetiştirme yurdunda kalan çocuklarda firar ve nedenleri / Escape and its reasons at the children of orphanage
Yazar:FATİH MEHMET GÖZLER
Danışman: Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KOÇ
Yer Bilgisi: Niğde Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Konu:Sosyal Hizmetler = Social Services
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2007
182 s.
Bu arastırma ile Yetistirme yurdunda kalan çocukların psikolojik sosyal ve fiziksel olarak içinde bulunduklar durumları gözlemlenmis, onları firara sürükleyene nedenler arastırılmıs, ve firarı tetikleyen unsurlar incelenmistir. Arastırma yöntemi olarak betimsel yöntemlerden Görüsme Yöntemi kullanılmıstır. Arastırma grubu Nigde li Kız ve Erkek Yetistirme Yurdunda kalan çocuklar içersinden en az bes kez adı firar olayına karısan çocuklardan olusmaktadır. Bu çalısmanın daha verimli hale gelmesi için bu kurumda Gönüllü Egitimci olarak görev alınmıs ve bizzat yurdun içine girilerek çocuklarla birlikte bir yıla askın birlikte olunmustur. Dısardan yurtlara bakısla içerden dısarıya bakıs açıları arasında farkı bizzat arastırmacı yasayarak görmüstür. Çalısma grubu bir yıl boyunca arastırmacının gözlemleri ve Sosyal Servisin tavsiyeleri üzerine daha önceden firar etmis ve halen firar edebilecek çocuklardan olusturulmustur. Arastırma grubu ile birebir ve yüz yüze görüsme yapılmıs ve en son görüsmeler ses kayıt cihazı ile kaydedilmistir. Sorular açık uçlu sorulardan olusan Firar ve Nedenleri ile ilgili sorular olmustur. Görüsmeler sonucunda su sonuçlara ulasılmıstır: 1- Ailesini özleyen çocuk aile özleminden dolayı firar etmekte. 2- Fuhus, dilencilik, madde bagımlılıgı gibi nedenlerle korunma altına alınan çocuk firar etmekte. VII 3- Kurum bakımında olmayan ama yasadıgı kötü olaylar sonucunda yurda yerlestirilen kız çocukları yurtlardaki diger çocuklar açısından olumsuz bazı sonuçlara yol açmaktadır. Bu sonuçlardan biri de firardır. 4- Kurumun sosyal hizmet uzmanı yetersizligi ve kadrolu uzman egitimcilerin yetersizligi çocuklara yansımakta bunun sonucunda çocuga yeterli vakit ayrılmadıgı için çocuk sorunlarıyla tek basına kalmakta. Bu sorunları ya kendi basına halletmeye çalısmakta ya da çözümünü yurdun dısında arayarak onun için firar kapılarını aralamaktadır. 5- Farklı yurtlarda kalan kardeslerin birbirlerini görmeleri zor oldugu için kardeslerini görebilmek için çocuk yurttan firar edebilmekte. 6- Çocuk yuvalarında 12 yasını dolduran çocukların bulundukları ilde yeterli sayıda yetistirme yurdu olmaması sonucu çocuklar, baska illere yollanıp ailelerinden uzaklasmaktadır. Tüm bu durumlar çocukların psiko-sosyal sorunlar yasamalarına neden olmaktadır. Bu da çocugun yurttan firar etmesine neden olmakta. Yapılan görüsmelerin büyük bir bölümünde bu nedenle yurttan firar eden ögrencilerin azımsanmayacak kadar çok olması dikkat çekici bir noktadır. 7- Yurtta taciz edilmis kız çocukları çareyi firar etmekte bulmuslardır. 8- Mevcut çocuk yuvaları ve yetistirme yurtlarındaki "Kogus Tipi" barındırma yöntemi, çocuklara sunulan hizmet kalitesinin düsmesine neden olmaktadır. Kogus tipli yetistirme yurtlarında 12-18 yas arası çocukların bir arada kalmasından dolayı olumsuz durumlar yasanabilmektedir. Büyük çocukların küçükleri ezdikleri, kendi islerinde kullandıkları, küçüklerin büyüklerden baskı gördükleri bu baskı ve siddetin sonunda bunalıma giren çocugun yurttan kaçma egilimi gösterdigi görülmüstür. 9- Yurt ve okul yönetimleri arasında etkin bir isbirligi saglanamaması nedeniyle çocugun okulda geçirmesi gereken zamanı nerede ve nasıl vakit geçirdigi bilinememekte bu zaman zarfı içinde çocuk okul devamsızlıgı yapmakta ve internet kefelerde vakit geçirmekte burada kötü alıskanlıklara basladıkları belirlenmistir. Bunun sonucunda basıbos kalan çocuk yurttan firar etmektedir. 10- Yetistirme yurtlarının fiziki çevresinin yetersiz olması çocugun yurda bakısını etkilemektedir. Herhangi bir sosyal aktivitenin olmaması spor alanlarından yoksun olması yurdu sıkıcı bir hala getirmektedir. Yurdun sıkıcılıgından kurtulmak isteyen çocuk yurttan firar etme egilimi gösterebilmektedir. 11- Yetistirme yurtlarında görev yapan ögretmen ve idarecilerin vasıfları ile birlikte çocukların birbirlerine karsı gösterdikleri tutum ve davranıslar da firarı tetikleyen faktörler arasında sıralayabiliriz.
In this research; psychological, social and physical conditions of the children of orphanage were monitored, reasons behind the escape of these children and the triggering factors of these escapes were investigated. Interview method was used in this study. The work group was selected among the children of Nigde Orphanage (for males and females) that escaped from the orphanage at least five times. For this research, the researcher has taken on the duty as an educator voluntarily inside of a period of time exceeding one year. Work group has been constituted from the children of orphanage that escaped formerly and there is possibility for them to escape on the suggestions of Social Service and on the results of observations. One to one and face to face interviews have been done with the children in the work group these were recorded with an audio tape. Children were asked open ended questions related to escape and its reasons. As a result of these interviews, these conclusions have been attained: 1. Some children escape because they are longing for their families. 2. Children that have been taken in custody because of prostitution, mendicancy and addiction escape from the orphanage. 3. Some girls that are not under the custody but for some reasons located in the orphanage cause some drawbacks. Escape is only one of these drawbacks. 4. Lacks of social service specialists and staffed master educators, children are insufficiently looked after. So they look for solutions outside the orphanage for their problems and they escape. 5. Some children want to see their sisters or brothers in other orphanages and so they escape to see them. 6. Some children have been sent to the orphanages in other cities because of the insufficient capacity of the orphanage in the same city. For they are taken away from their relatives they suffer from social and psychological problems. There are a great amount of children that escape from the orphanage for that reason. 7. Some sexually harassed and abused female children escape from the orphanage to be safe. 8. The ?dormitory type? accommodation method reduces the quality of service that is offered for children. Some unwelcome events happen stemming from children between the ages of 12-18 that are accommodated in these dormitories. Relatively big children?s bullying, coercive, oppressive and violent behaviors cause small children to suffer from depression and to escape from the orphanage. 9. Stemming from the lack of cooperation between the school and the orphanage, it is not known how frequently these children make absenteeism and what these children do during the school time. They often go internet cafes and other pastime places and they acquire bad habits in these places. In such a situation, they become inclined to escape from the orphanage. 10. Stemming from the lack of social and physical activities within and around the orphanages, these places become boring for the children accommodated in them. To be rid of themselves these boring places they are in inclination to escape from the orphanages. Key Words: Orphanage, Escape, Young, Orphan