Tez No İndirme Tez Künye Durumu
534239
A remanufacturing system with imperfect sorting: Deterministic and probabilistic models / Hatalı sınıflandırma içeren yeniden üretim sistemi: Deterministik ve rassal modeller
Yazar:MERVE TAN
Danışman: DOÇ. DR. İSMAİL SERDAR BAKAL ; DR. ÖĞR. ÜYESİ BANU YÜKSEL ÖZKAYA
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2018
155 s.
Bu çalışmada, tek bir zaman periyodunda deterministik talep altında bir yeniden imalatçı ve bir toplaycıdan oluşan tersine tedarik zincirinde, sınıflandırma hataları içeren kesin olmayan sınıflandırma prosesine odaklanıyoruz. Toplayıcı, kullanılmış ürünleri son kullanıcılardan satın almakta ve yeniden üretici bu ürünleri yeniden imal edilen ürünlerin deterministik talebini karşılamak için üretmektedir. Belirsizliğin iki kaynağı mevcuttur: kullanılmış ürünlerin belirsiz kalitesi ve hatalı test işlemi sebebiyle sınıflandırılan ürünlerin belirsiz kalitesi. Kullanılmış ürünler hatalı denetimden sonra yeniden üretilebilir ve yeniden üretilmez olmak üzere iki farklı kalite grubuna ayrılmaktadır, ve ürünlerin gerçek kalite bilgisi yeniden üreticinin demontaj işleminden sonra açığa çıkmaktadır. Bu ortamda ilk önce denetim sürecindeki belirsizlik dahil edilmeden, farklı modeller oluşturuluyor ve fiyatlandırma kararlarının, üyelerin rollerindeki ve sınıflandırma yerindeki değişikliğin etkilerini belirlemek için modellerin optimum çözümlerini karşılaştırıyoruz. Deterministik market talebi altında, sınıflandırma yerindeki değişimin optimum toplama miktarını etkilemediğini gözlemliyoruz. Fakat, fiyata duyarlı talep ve arz altında, optimum çözüm sınıflandırma sorumlusundaki değişime bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca, transfer fiyatı eksojen olduğunda, kanal liderliğinin optimum çözümü etkilemediğini görüyoruz. İkinci olarak, sınıflandırma hatalarından kaynaklı belirsizliğin göz ardı edilmesinin optimum çözüm ve kar değerleri üzerine etkisini inceliyoruz. Sonuçlar; belirsizliğinin göz ardı edilmesinin, yeniden üreticiye oranla toplayıcıya daha fazla zarar verdiğini göstermektedir. Son olarak, bu etki üzerine problem parametrelerinin etkilerini analiz etmek için kapsamlı bir sayısal çalışma yürütüyoruz.
In this study, we focus on inaccurate sorting process with classification errors in a reverse supply chain comprising a remanufacturer and a collector under deterministic demand in a single time period. The collector acquires used items from end-users and the remanufacturer reproduces them to serve the deterministic demand of remanufactured products. There are two sources of uncertainty: uncertain quality of used items and uncertain quality of sorted items due to imperfect testing. Used items are categorized into two quality states by imperfect inspection: remanufacturable or non-remanufacturable and the actual condition of items is revealed after the remanufacturer's disassembly process. Under this environment, firstly, we construct different settings without incorporation of randomness in the inspection process and compare their optimal solutions to assess the effects of pricing decisions, the change in the agents' roles and sorting location. We observe that the sorting location does not affect the optimal collection quantity under deterministic market demand. However, the optimal solution changes regarding to the change in the agent responsible for sorting under the case where the demand and supply are price sensitive. We also show that the channel leadership does not affect the optimal solution when the transfer price is exogenous. Secondly, we investigate the impact of ignoring randomness due to sorting errors on the optimal solution and profits. The results show that disregarding randomness hurts the collector more than the remanufacturer. Lastly, we conduct an extensive computational study to analyze the effects of problem parameters on this randomness impact.