Tez No İndirme Tez Künye Durumu
371689
Advanced command generation paradigms for CNC systems / Bilgisayar denetimli sistemler için gelişmiş hareket komut üreteci örnekleri
Yazar:ULAŞ YAMAN
Danışman: DOÇ. DR. MELİK DÖLEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering
Dizin:CNC tezgahları = CNC machinery ; FPGA = FPGA ; Veri sıkıştırma = Data compression
Onaylandı
Doktora
İngilizce
2014
227 s.
Doktora tezi kapsamında sayısal hareket denetleyici sistemleri için yeni bir hareket komut üreteç modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen modelde, öncelikli olarak komut yörüngesi önerilen programlama dili kullanılarak bilgisayar ortamında oluşturulur. Sonrasında ise derlenen makina kodu farklı haberleşme yöntemleri aracılığıyla komut üreteci donanımına gönderilir. Önerilen programlama dili, ΔY10 sıkıştırma algoritması kullanılarak sıkıştırılmış olan komut verilerini çözebilme ve verilen temel eğrileri farklı yönlerde kaydırabilme yeteneklerine sahiptir. Program dilinin bu yetenekleri ve komut üreteç donanımı (VEPRO) ile birlikte bir parçanın üretimi için gereken takım yolları birkaç satır komut ile oluşturulabilmektedir. VEPRO'nun donanım karmaşıklığı kullanılan geleneksel bilgisayarlı sayısal denetim donanımlarına (Sinumerik ve Fanuc 0i) göre oldukça düşüktür.
A novel motion command generation paradigm for digital motion control systems is developed with in the scope of this dissertation. In the paradigm, the tool trajectory is firstly defined with the developed programming language on a host computer and then transferred to the machine with different communication protocols. The language proposed is capable of decompressing the previously compressed motion data via ΔY10 decompression algorithm and generating curve offsets of the base curve in inner and outer directions. With these abilities of the programming language and its hardware processor (VEPRO), the tool trajectory of a machining case can be presented with a few lines of commands. The hardware complexity of the VEPRO is low compared to the ones currently used in computer numerical systems such as Siemens Sinumerik and Fanuc 0i.