Tez No İndirme Tez Künye Durumu
579956
Türkiye'de bulunan peynir çeşitleri ve peynir ile yapılan yemekler / The types of cheese in Turkey and dishes made with cheese
Yazar:BURCU BEKİROĞLU
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ İLKAY GÖK
Yer Bilgisi: İstanbul Okan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Gastronomi Ana Bilim Dalı
Konu:Beslenme ve Diyetetik = Nutrition and Dietetics ; Gastronomi ve Mutfak Sanatları = Gastronomy and Culinary Arts
Dizin:Beslenme = Nutrition ; Peynir yapımı = Cheese making ; Peynirler = Cheeses ; Süt ürünleri = Milk products ; Yemek kültürü = Food culture ; Yemekler = Dishes
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2019
132 s.
Peynir, Mezopotamya dönemlerinden beri insanlar tarafından tüketilen bir gıda maddesidir. Peynirin oluşması amacıyla sütün ilk olarak belirli aşamalardan geçerek peynire dönüşmesi gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesi, peynir üretimini etkilemiştir ve teknolojinin gelişmesi ile geleneksel peynir üretimi gelişerek modernize edilmiştir. Peynir, tarımla uğraşan toplumlarda her zaman değerli bir gıda maddesi olarak bilinmekte ve dünya mutfağında önemli bir yere sahiptir. Dünya mutfağında vazgeçilmez bir gıda maddesi olan peynir, ülkelerin kültür zenginliğinin bir parçasıdır. Peynir çeşitliliğini etkileyen faktörlerden bazıları, ülkelerin kültürel değişimi ve gelişimidir. Peynirin D vitamini, protein, kalsiyum ve çinko içeriğinin sağlık açısından da faydalı olduğu bilinmektedir. Bu araştırmada, Türkiye'deki bölgelere göre farklı peynir çeşitlerinin tanıtılması ve üretimi yanı sıra peynirden yapılan farklı gıdalar ve yapılışlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; peynir üretimi, peynir türleri ve Türkiye'de peynir türleri anahtar kelimeleriyle yapılan literatür taraması sonucu ulaşılan kaynaklar derlenmiştir.
Cheese is a food consumed by many individuals since Mesopotamian Era. To form the cheese, the milk must first pass through certain stages and then turn into cheese. The development of technology has affected cheese production and the development of technology has been modernized with the development of traditional cheese production. Cheese is known as a valuable foodstuff in agriculture-related societies and has an important positiona in world cuisine. Cheese, an indispensable food in the world cuisine, is a part of the cultural richness of the countries. Some of the factors affecting cheese diversity are the cultural change and development levels of countries. It has been known that the content of cheese including vitamin D, protein, calcium and zinc is beneficial for health. In this research, the purpose is to introduce different types of cheese and products made from these cheese types in Turkey by region. In accordance with this purpose, literature review technique was used with the keywords related to topic such as cheese production, different types of cheese and types of cheese made in Turkey.