Tez No İndirme Tez Künye Durumu
643796
Utilization of biofuels for decreasing CO2 emissions in theturkish transportation sector / Türkiye ulaştırma sektöründe CO2 emisyonlarınınazaltılmasında biyoyakıt kullanımı
Yazar:UTKU BOZBAY
Danışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MİNE GÜNGÖRMÜŞLER
Yer Bilgisi: İzmir Ekonomi Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Sürdürülebilir Enerji Ana Bilim Dalı
Konu:Enerji = Energy
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2020
109 s.
Bu çalışma, Türkiye'nin ulaşım sektöründeki petrol ve petrol ürünleri tüketimini analiz etmektedir. Yüksek orandan ithalat edilen petrolün çoğunlukla ulaşım sektöründe kullanılması, Türkiye'nin enerji güvenliğini tehdit etmektedir. Yeterli petrol üretimi olmayan Türkiye'de, dışa bağımlılık ve ulaşım sektöründe tüketilen petrolün sonucunda havaya salınan CO2 emisyon miktarı son yıllarda ciddi bir sorun oluşturmaktadır. Bu tezin amacı, Türkiye'nin ulaşım sektöründeki petrole olan bağımlılığını düşürmesine yardımcı olabilecek biyoyakıtların Türkiye'deki mevcut durumunu ve uygulamalarını değerlendirmektir. Ayrıca, ulaşım sektöründe petrolün yerine bioyakıtların kullanılmasının CO2 emisyonlarına etkisi de araştırılmıştır.
This thesis analyzes the consumption of oil and oil products in Turkey's transportation sector. Turkey depends on foreign oil supply so that the high rate of imported oil use in the transportation sector threatens Turkey's energy security due to dependency and environmental reasons. The high rate of imported oil used in the transportation sector and vehicles lead to a significant generation of CO2 emission. For this reason, dependency on foreign oil and CO2 emission are two major concepts that threaten Turkey's energy security. This thesis aims to assess the utilization of biofuels in Turkey to help to reduce the dependence on oil in the transportation sector together with the evaluation of the current situation and practice. Besides, the effect of biofuel use instead of oil on CO2 emissions in the transportation sector is investigated.