Tez No İndirme Tez Künye Durumu
217924
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan güveni kötüye kullanma suçu / Abuse of confidence crime in Turkish Penal Code numbered 5237
Yazar:SEMRAY CÜSTAN
Danışman: DOÇ. DR. FATİH SELAMİ MAHMUTOĞLU
Yer Bilgisi: İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı
Konu:Hukuk = Law
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
Türkçe
2006
92 s.
Gün geçtikçe insanlar birbirleriyle daha karmasik hukuki iliskilere girmektedirler. Builiskilerin temelini de taraflarin birbirine besledigi güven duygusu olusturmaktadir. Hukukiiliskinin taraflari, bu güven duygusu nedeniyle sahip olduklari mallari taraflardan birinebirakabilmektedir. Ancak çogu kez kendisine malin birakildigi taraf sözlesmedenkaynaklanan yükümlülügünü yerine getirmemektedir. Bu çesit eylemlerin cezalarinin özelhukuk alaninda kalmasi bireyler arasindaki iliskileri de aksatacaktir. Iliskilerin temeli olangüven duygusunun zedelenmesi toplumda ekonomik açidan büyük kayiplarin ortayaçikmasina neden olur ve sosyal yasanti olumsuz yönde etkilenir. Tüm bu nedenler güvenisarsan ve mülkiyet hakkini ihlal eden eylemlerin suç olarak düzenlenmesini ve yaptirimabaglanmasini zorunlu kilmistir. Biz de, çalismamizda güveni kötüye kullanma suçunununsurlarini, ortaya çikan sorunlari, uygulama ve ögretide bu sorunlara getirilen yorumlari vebenimsedigimiz çözüm yollarini ortaya koyduk.
As time goes by people have more and more complex judicial relationships with another.The basis of this relationship is the confidence that the parties have in each other. A party of ajudicial relationship can leave to the other his properties because of this confidence feeling.However, most times the party who obtained the property does not observe his contractualvobligations. Should punishment for such type of acts is left to private law domain only, thenindividual relationship will be impaired also. If the confidence feeling, which is thefoundation of all relationships is distorted then huge losses shall incur in the societyeconomically thus social life shall be affected negatively. These reasons necessit ate thatactions abusing of confidence and violating property rights be arranged as crimes and besanctioned. In our work, we set out the elements of the crimes of confidence abuses, problemsarising as a consequence of such crimes, interpretations of such problems in practice anddoctrine and the methods of resolutions.