Tez No İndirme Tez Künye Durumu
143514 Bu tezin, veri tabanı üzerinden yayınlanma izni bulunmamaktadır. Yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneniz aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz.
A general production and financial planning model for integrated poultry organizations / Entegre tavuk organizasyonları için genel üretim ve finansal planlama modeli
Yazar:BENHÜR SATIR
Danışman: PROF. DR. ÖMER KIRCA
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2003
108 s.
Son yirmi sene içerisinde, tavuk etinin daha sağlıklı ve ikâmelerinden daha ucuz olması dolayısı ile talebi artmıştır. Artan talebi karşılamak amacı ile bütün dünya üzerinde entegre tavuk organizasyonları kurulmuştur. Alışılagelmiş bir entegre tavuk organizasyonunda, damızlık kümesleri, kuluçkahâne, piliç üretim kümesleri, yem fabrikası, kesimhâne ve pazarlama bölümleri bulunmaktadır. Bu karmaşık yapı, entegre tavuk organizasyonlanndaki üretim planlama faaliyetlerini zorlaştırmaktadır. Bu çahşmamn amacı, Önder Entegre Tavukçuluk A.Ş. için, matematiksel modelleme teknikleri ve istatistik yöntemleri kullanarak bir üretim ve finansal planlama modelinin önerilmesidir.Anahtar Kelimeler: Entegre Tavuk Organizasyonu, Üretim Planlama, İstatistik, Matematiksel Modelleme
For the last two decades, demand for poultry meat has been soared, since it is healthier and less costly than its substitutes. In order to meet this increasing de mand, integrated poultry organizations have been established all over the world. Usually, an integrated poultry organization has the divisions of breeder coops, incubation house, broiler coops, feed mill, slaughterhouse and marketing. This complex structure makes production plajxning activities more difficult for inte grated poultry organizations. The aim of this study is to propose a production and financial planning model for Önder Integrated Poultry Incorporation using mathematical modelling techniques and statistical methods. Keywords: Integrated Poultry Organization, Production Planning, Statistics, Mathematical Modelling