Tez No İndirme Tez Künye Durumu
268467
A decision support system for production planning and pre-cost estimation activities in an apparel company / Bir konfeksiyon fabrikası için maliyet tahmini ve üretim planlamaya aktiviteleri için bir karar destek sistemi
Yazar:EBRU GÖKALP
Danışman: YRD. DOÇ. DR. TAYYAR D. ŞEN
Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü
Konu:Endüstri ve Endüstri Mühendisliği = Industrial and Industrial Engineering
Dizin:Hazır giyim endüstrisi = Ready made wear industry ; Karar destek sistemleri = Decision support systems ; Üretim planlaması = Production planning
Onaylandı
Yüksek Lisans
İngilizce
2010
145 s.
Bu çalışmada bir konfeksiyon fabrikasında üretim planlama ve pazarlama departmanları için özel bir karar destek sistemi tasarlanmış ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen system, kullanıcı dostu bilgi giriş ve sorgulama arayüzlerine sahip, iki ana modül içermektedir. Sistem şu karar verme alanlarında destek vermek üzere tasarlanmıştır: model ön maliyet çalışmaları, kapasite ve ana üretim planlaması ile üretim hatlarının çizelgelenmesi. Mevcut sistemin detaylı analizi yapılarak Microsoft Access programı yazılım geliştirmek için kullanılmaktadır. Geliştirilen programın temelleri, örnek rapor ve arayüzlere ek olarak, programın kullanıma sunulmasıyla birlikte oluşacak fayda ve yükleri de tartışılmıştır.
In this study, a specific decision support system is designed and developed for Production Planning and Marketing Department of an apparel company. The developed system involves two modules with user friendly interface or data input and query. The system is designed to provide support in the following fields of decision making; pre cost estimation, capacity planning, master production planning and production scheduling. A detailed analysis of the existing system is conducted and Microsoft Access is used for the development of software. The cost and benefits of the implementing the system are also discussed in addition to basics, sample reports and the user interface of the developed program.